Mn cho mình hỏi một chút ạ

Mn cho mình hỏi một chút ạ
Bạn mình bị đánh ( bị chém một nhát vào đầu ) nhưng bị xong thì nghe thấy bảo người ta có giấy tâm thần vậy giờ bạn mình phải làm gì , Mn cho bạn mình lời khuyên ạ
Mình cảm ơn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *