Mn cho em hỏi. Mượn 20tr mà hẹn quài chưa trả. Người lớn trong nhà đó bảo 5 năm trả,…

Mn cho em hỏi. Mượn 20tr mà hẹn quài chưa trả. Người lớn trong nhà đó bảo 5 năm trả, hắn hẹn e 3 tháng. Bảo chia nhỏ trả ko chịu. Giờ giải quyết sao ạ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *