Mn cho em hỏi gia đình em mua đất liền kề với 1 người khác:

Mn cho em hỏi gia đình em mua đất liền kề với 1 người khác:
nhưng một phần chỉ có đất không, một phần lại có nhà trên đất. Bây giờ họ chỉ cấp đất tái định cư cho phần đất ko có nhà. Còn phần đất có nhà lại ko được cấp tái định cư. Em ko hiểu luật…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *