Mn cho e hỏi. E có bán xe cho 1nguoi. Ma ngta k đủ tuổi. Bây giờ ngta chạy xe đấy. T…

Mn cho e hỏi. E có bán xe cho 1nguoi. Ma ngta k đủ tuổi. Bây giờ ngta chạy xe đấy. Tung chết người.. Theo luật. E co bi truy cứu không vậy ạ. Mn tu van e voi ạ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *