MN cho e hỏi ạ

MN cho e hỏi ạ
E có bà bạn bị đi tù ngoài Hải Dương bay giờ muốn chuyển vào Bình Phước đc k ạ
Tại vì gd ở trong Bình phước ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *