Mình xin dc tư vấn ạ

Mình xin dc tư vấn ạ
Đất của og nội mình để lại cho ba mình lúc ba minh di lính thì có gửi cho ba gân nha trong coi thế nhưng bh ba bán tất cả đất của og nội mình ba mình ve dành lại đất thì ba này đa đổi đất khác cho gd minh hiện tại đang sinh sống . Thế nhưng bây giờ ba mình mất gd k đủ đều kiện lam hết phần đất chỉ lam dc sổ nhà hiện đang ở và phần đất hiện tại đang trồng cay ăn trái thế nhưng bên địa chính cửa phường mình đo mình k cho đo bêb phường bảo đất công bây giờ gd k biết làm s mong a c e giúp ạ


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Menu