Minh tinh cho người quen thuê đất nông nghiệp chỉ muốn giao dich dân sự ko can công …

Minh tinh cho người quen thuê đất nông nghiệp chỉ muốn giao dich dân sự ko can công chứng ai có mẫu nào cjo mjnh xin ạ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *