Mình tham gia bảo hiểm lao động bắt buộc của công ty (đóng mức tối thiểu) từ năm 200…

Mình tham gia bảo hiểm lao động bắt buộc của công ty (đóng mức tối thiểu) từ năm 2008. Nhưng tháng và năm đóng không đều. Và bây giờ mình k muốn đóng nữa thì mình có được rút số tiền đã đóng về không? … mong ac nào biết tư vấn giúp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *