Mình muốn tư vấn vụ án hình sự muốn viết đơn kháng cáo công an trại giam không cho v…

Mình muốn tư vấn vụ án hình sự muốn viết đơn kháng cáo công an trại giam không cho viết đơn kháng cáo thì làm cách nào? Người thân có thể viết đơn kháng cáo thay bị can được không? Xin tư vấn!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *