Mình muốn tư vấn và mẫu đơn viết đơn kêu cứu khẩn cấp và đơn tố cáo công ty có dấu h…

Mình muốn tư vấn và mẫu đơn viết đơn kêu cứu khẩn cấp và đơn tố cáo công ty có dấu hiệu trốn thuế GTGT và trốn đóng bảo hiểm cho người lao động theo hợp đồng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *