Mình muốn hỏi là cá nhân có thể ký hợp đồng dịch vụ với cá nhân không ạ, ví dụ như t…

Mình muốn hỏi là cá nhân có thể ký hợp đồng dịch vụ với cá nhân không ạ, ví dụ như thợ hồ, bảo vệ kí với chủ nhà ạ. Tại theo mình biết thì hợp đồng dịch vụ chỉ kí giữa pháp nhân với nhau.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *