Mình có 2 câu hỏi về tặng cho đất mà chưa biết giải quyết như thế nào nhờ anh chị gi…

Mình có 2 câu hỏi về tặng cho đất mà chưa biết giải quyết như thế nào nhờ anh chị giúp đỡ với ạ.
Việc tặng cho quyền sử dụng đất của hộ gia đình và cá nhân có khác nhau không? Về pháp lý quy định thế nào? Thành viên hộ gia đinh khi tặng cho thủ tục có khác cá nhân tặng cho không? Cá nhân dưới 18t được nhận tặng cho quyền sử dụng đất không?.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *