Mình cần tư vấn.mình và vợ mình có mảnh đất rộng 35m mặt đường.vợ 10m.chồng 20m.em v…

Mình cần tư vấn.mình và vợ mình có mảnh đất rộng 35m mặt đường.vợ 10m.chồng 20m.em vợ mình đứng tên 5m.vợ chồng mình mua năm 1992.do ủy ban xã cấp ký đóng dấu đủ ban bệ.năm 2017 thành phố hợp thức hoá cho vợ mình 200m2.còn lại mình và em vợ mình năm 2019 thành phố cấp cho em mình là 100m2.còn mình là 366m2.trong đó có 200m2 thổ cư còn 166m2 thổ canh.nhà mình phải nộp thuế là 360triệu.ủy ban thành phố nói do nhà mình vượt quá dien tích cho phép.mọi người cho mình kinh nghiệm với

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *