Mình bán 2 vé máy bay ( trị giá 3 triệu) cho 1 ông công an phường. Nhiều lần mình hỏ…

Mình bán 2 vé máy bay ( trị giá 3 triệu) cho 1 ông công an phường. Nhiều lần mình hỏi tiền vé mà hắn cứ hẹn. Nay gọi điện nt hắn ko trả lời. Vậy giờ mình làm đơn gì gởi phường hay gởi lên c.a thành phố . Ai tư vấn hộ e. Ko đáng bao nhiu nhưng ức chế quá

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *