Mấy anh em nào bên hồ sơ biển số cho em hỏi xíu

Mấy anh em nào bên hồ sơ biển số cho em hỏi xíu
Xe chủ 1 viết giấy mua bán cho chủ 2 giờ chủ 2 viết giấy ủy quyền cho mình thì sau này có sang tên chuyển vùng được không ạ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *