mấy anh chị cho em hỏi.trước đây Dì em( bên A) có xây nhà trên đất của người khác( a…

mấy anh chị cho em hỏi.trước đây Dì em( bên A) có xây nhà trên đất của người khác( anh ruột dì em bên b ) được sự đồng ý bên B không có văn bản. vậy giờ xin cấp giấy sở hữu nhà thế nào

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *