Ly hôn thuận tình ,đã thỏa thuận mức chu cấp và quyền nuôi dưỡng ,không tài sản chu…

Ly hôn thuận tình ,đã thỏa thuận mức chu cấp và quyền nuôi dưỡng ,không tài sản chung ,không cần tòa giải quyết ,cả 2 đều ký tên vào đơn ,1 trong 2 có thể vắng mặt tại tòa đc không ạ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *