Luật sư Trần Vũ Hải không vào phòng xử án, tòa hoãn phiên phúc thẩm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *