Luat su cho e hoi. Bo e khi tham gia giao thong va bi 1 nguoi chay phia sau xô va ke…

Luat su cho e hoi. Bo e khi tham gia giao thong va bi 1 nguoi chay phia sau xô va keo le làm gay chân. Sau do ng nha e đến hiện trường va công an của xã cũng đen. Phia công an co hỏi gd e la giai quyet bang phap luat hay noi bo. Gd e hoi lai ng gây tai nan thi ng ay noi la giai quyet noi bo. Gd e cug k muon gay kho khan len dog y giai quyet noi bo. Nhug ng ay say khi gay tai nan vao vien tham bô e dc 1 lan oy tu do biệt tăm tích k đên. Trog dem gay tai nan do gd e co giu giay to va bat ng đo lam bien bản cam ket chịu trach nhiem ve vu tai nan gay ra. Va có 1 cái khó la gia đinh đa k bắt ben công an lam bien ban hiện trường. Bjo ng do trốn k đen bôi thuong va giai quyet. Luat su cho e xin ý kien va hướng giai quyet. E xin cam on!.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *