Luật sư Bình An ( đầu bàn bên trái) đang thực thi nhiệm vụ bào chữa tại phiên toà Trịnh Xuân Thanh!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *