Luật sư Bình an ( đầu bàn bên trái) đang thực thi nhiệm vụ bào chữa tại phiên toà Tr…

Luật sư Bình an ( đầu bàn bên trái) đang thực thi nhiệm vụ bào chữa tại phiên toà Tr…

Luật sư Bình an ( đầu bàn bên trái) đang thực thi nhiệm vụ bào chữa tại phiên toà Trịnh Xuân Thanh! Chúc LS hoàn thành xuất sắc Nvu!


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *