Luật mới, bị sếp mắng chửi nhân viên nghỉ luôn không cần phải báo

Luật mới, bị sếp mắng chửi nhân viên nghỉ luôn không cần phải báo

vietnamnet.vn

Luật mới, bị sếp mắng chửi nhân viên nghỉ luôn không cần phải báo

Theo quy định mới trong Bộ luật lao động 2019, từ 01/01/2021, nhân viên bị sếp ngược đãi, đánh đập hoặc có lời nói, hành vi nhục mạ… có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động mà không cần phải báo trước.


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *