LIỆU BAN QUẢN TRỊ NHÀ CHUNG CƯ CÓ PHẢI LÀ ĐẠI DIỆN THEO PL ĐỐI VƠI PHẦN TÀI SẢN THUỘ…

LIỆU BAN QUẢN TRỊ NHÀ CHUNG CƯ CÓ PHẢI LÀ ĐẠI DIỆN THEO PL ĐỐI VƠI PHẦN TÀI SẢN THUỘC SỞ CHUNG????
Như chúng ta đã biết, nhà chung cư sẽ bao gồm phần tài sản thuộc sở hữu riêng của cá nhân (căn hộ) và phần tài sản thuộc sở hữu chung ( hành lang, cầu thang, sân chơi, tầng hầm, đất trống….). Tuy nhiên, ai là chủ thể đại diện theo pháp luật đối với phần tài sản chung này? Đây là vấn đề cần được PL quy định cụ thể để việc khai thác quyền sử dụng đối vs phần TS này được chặt chẽ, đúng PL và ko bị lợi dụng và lạm dụng.

Theo báo cáo của Bộ xây dựng mới đây gửi Thủ tướng Chính phủ, qua tổng hợp báo cáo của 43 địa phương và số lượng đơn thư gửi về bộ này cho thấy, có 215 dự án có khiếu nại, tranh chấp, trong đó có 108 dự án xảy ra tranh chấp giữa CÐT với cư dân hoặc giữa các chủ thể liên quan trong phạm vi dự án, còn lại 107 dự án có khiếu nại, tranh chấp không thuộc phạm vi báo cáo. Theo Bộ Xây dựng, nguyên nhân bùng nổ tranh chấp là do một số quy định pháp lý về quản lý, sử dụng nhà chung cư như: cách tính diện tích căn hộ, diện tích lô gia, hộp kỹ thuật, diện tích chung – riêng… chưa đủ rõ.

Bộ Luật dân sự quy định sở hữu chung trong nhà chung cư là sở hữu chung hợp nhất không thể phân chia. Do không thể phân chia nên bàn giao sở hữu chung bắt buộc phải bàn giao hết cho bên mua ngay tại thời điểm nộp đủ tiền hoặc ký biên bản bàn giao nhà. Việc kiểm đếm trang thiết bị, phân định thực tế phần sở hữu chung của nhà chung cư bắt buộc phải làm chậm nhất là tại thời điểm bàn giao nhà.

Nhưng khổ một nỗi Thông tư 02/2016/TT-BXD quy định tại Điểm d – Khoản 1 – Điều 41 thì Ban quản trị là người đại diện theo pháp luật đối với sở hữu chung: “Thay mặt chủ sở hữu để thực hiện các quyền đối với phần sở hữu chung của nhà chung cư theo quy định của Luật Nhà ở và Quy chế này’. Quy định này sai ở chỗ quyền phải nêu tại Luật theo quy định của Hiến pháp, hơn nữa nó biến sở hữu chung không thể phân chia thành chia cho Ban quản trị. Dẫn tới quy định bàn giao sở hữu chung tại Khoản 4 – Điều 5 –Thông tư 02/2016/TT-BXD quy định “Trước khi bàn giao hồ sơ nhà chung cư, chủ đầu tư và Ban quản trị nhà chung cư hoặc người đại diện quản lý nhà chung cư phải thực hiện việc kiểm đếm trang thiết bị, phân định thực tế phần sở hữu chung của nhà chung cư theo quy định của Luật Nhà ở; việc bàn giao thực tế hiện trường và bàn giao hồ sơ nhà chung cư phải lập thành biên bản có xác nhận của các bên”.

Muốn giải quyết tận gốc mâu thuẫn trong nhà chung cư phải tiến hành đình chỉ ngay lập tức Thông tư 02/2016/TT-BXD.


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *