Làm ơn chỉ giúp khi vụ việc dân sự được nguyên đơn yêu cầu xem xét dấu hiệu hình sự …

Làm ơn chỉ giúp khi vụ việc dân sự được nguyên đơn yêu cầu xem xét dấu hiệu hình sự đối với bị đơn thì bị đơn có thể lấy lý do phải đi khỏi nơi cư trú mà ủy quyền cho người khác tham gia tố tụng ko. Xin cảm ơn


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *