Kỷ niệm ngày đầu tiên làm cố vấn nghiệp vụ

Kỷ niệm ngày đầu tiên làm cố vấn nghiệp vụ

Bài viết về kỷ niệm sâu sắc một lần giải oan cho người vô tội!

Kỷ niệm ngày đầu tiên làm cố vấn nghiệp vụ

Sau khi tốt nghiệp Đại học Pháp lý Hà Nội (nay là Đại học Luật Hà Nội), tôi được phân công về TAQS Quân khu 2 công tác.


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *