Không sang tên “sổ đỏ” có thể bị phạt tới 20 triệu đồng

Không sang tên “sổ đỏ” có thể bị phạt tới 20 triệu đồng

anninhthudo.vn

Không sang tên “sổ đỏ” có thể bị phạt tới 20 triệu đồng

ANTD.VN -Phí cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất (thường gọi là “sổ đỏ”) tăng, cá nhân khi chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất mà không sang tên “sổ đỏ” sẽ bị phạt tới 20 triệu …


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *