Khi cụ Đinh Văn Nhu ( bố ông ĐLT) mất, đã có hàng ngàn vòng hoa kính viếng Cụ. Trong…

Khi cụ Đinh Văn Nhu ( bố ông ĐLT) mất, đã có hàng ngàn vòng hoa kính viếng Cụ. Trong đó có rất rất nhiều vòng hoa vô cùng đẹp mang tên PHAN NGƯỠNG MỘ ĐINH LA THĂNG KÍNH VIẾNG. Thế mới hay Dân ta bây giờ rất quan tâm đến những người đã có những đóng góp nhất định cho cộng đồng mà người dân được thụ hưởng trực tiếp.

KHÉP LẠI LÀ bài thơ được LUật sư Bình An viết khi ANH tham gia tố tụng tại phiên toà sơ thẩm XX Đinh La Thămg, Trịnh Xuân Thanh và 20bc khác. Đó là cảm xúc thật của LS khi chứng kiến toàn bộ diễn biến PT và nghiên cứu hồ sơ vụ án, đặc biệt là chứng kiến quá trình làm việc của ông ĐLT cũng như khi tiếp xúc vs ông trong những ngày xx. Bài thơ, tính đến thời điểm này, đã có hơn 1,6k lượt chia sẻ, hơn 4,6k lượt bày tỏ cảm xúc. Xin đăng lại bài thơ trên trang Công ty do LS Bình An làm Giám đốc.

KHÉP…

More


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Menu