HY SINH ĐỜI BỐ CỦNG CỐ ĐỜI CON

HY SINH ĐỜI BỐ CỦNG CỐ ĐỜI CON

HY SINH ĐỜI BỐ CỦNG CỐ ĐỜI CON

Hổ thẹn cho mày hỡi BẮC SON
Rồng nay hết lộn dã tâm còn
Cho dù án tử tiêu đời lão
Giữ trọn đô, vàng củng cố con
Nạp đủ vô tù như đã chết
Còn im nuốt sạch đỡ đau đòn
Ra vành móng ngựa chơi trò xảo
Diễn kịch khôi hài với chảo xoong

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *