HOC SINH LỚP 9 HIẾP DÂM BẠN CÙNG LỚP DẪN ĐẾN NẠN NHÂN CÓ THAI, CHÍNH SÁCH HÌNH S

HOC SINH LỚP 9 HIẾP DÂM BẠN CÙNG LỚP DẪN ĐẾN NẠN NHÂN CÓ THAI, CHÍNH SÁCH HÌNH S

HOC SINH LỚP 9 HIẾP DÂM BẠN CÙNG LỚP DẪN ĐẾN NẠN NHÂN CÓ THAI, CHÍNH SÁCH HÌNH SỰ ĐỐI VỚI NGƯỜI DƯỚI 18 TUỔI PHẠM TỘI NHƯ THẾ NÀO?
TG Thế An.

Mất ngày nay, luận đặc biệt quan tâm đến vụ việc một học sinh nữ lớp 9 nghi bị bạn cùng lớp hiếp dâm nhiều lần dẫn đến mang thai 15 tuần. Theo Báo Pháp luật Việt Nam thì câu chuyện được tóm tắt như sau:

Trao đổi với PV, cháu Đ.M.A cho biết, lần đầu tiên 2 bạn nữ L.A và D.A đưa cháu đến nhà bạn cùng lớp tên L (phường Hải Hòa), đến nơi đã thấy C, K, T, Ng, L chờ sẵn. Tại đây, Ng bảo vào phòng sau đó khóa trái cửa và thực hiện hành vi quan hệ tình dục với cháu, các bạn còn lại ở ngoài canh gác.
Lần thứ hai, 2 bạn nữ L.A và D.A đưa cháu đến nhà bạn N… Khác

Công ty luật TNHH Trung Cường, profile picture


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *