Hiện tại em có thuê dịch vụ Facebook nhưng họ không làm được và chiếm luôn tài sản k…

Hiện tại em có thuê dịch vụ Facebook nhưng họ không làm được và chiếm luôn tài sản khi em đã chuyển khoản cho họ.

Hiện tại các luật sư cho em hỏi có thể khiếu nại gì không và có lấy lại được số tiền không ạ ( hiện tại em có số tài khoản của người chiếm đoạt và cuộc trò chuyện giao dịch, em có thể yêu cầu ngân hàng cung cấp thông tin khi em khiếu nại chiếm đoạt tài sản không ạ ). Mong các luật sư tư vấn ạ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *