Hi hi. Vô đây nhiều nguoi hỏi về li hôn quá. Mình chỉ muốn hỏi thời gian để thi nâng…

Hi hi. Vô đây nhiều nguoi hỏi về li hôn quá. Mình chỉ muốn hỏi thời gian để thi nâng ngạch theo nđ 161. Ai bik có thể giúp mình. Mình đang đang giữ ngạch cán sự đc 2 năm. Liệu năm nay thi nâng ngạch mình có đủ thời gian để thi ngạch chuyên viên kg.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *