Hi Các vị luật sư.

Hi Các vị luật sư.

hiện trạng có con đường , sau khi đo đạc xuống đo đạc mình đã kí giáp ranh có con đường cho hàng xóm, cho mình hỏi việc kí giáp ranh có giá trị pháp lý như thế nào.

cám ơn luật sư.


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *