Góc xin giải đáp !

Góc xin giải đáp !

Xin chào anh/chị , cho em hỏi nếu muốn mua lại cổ phần của một cổ đông trong công ty thì có cần điều chỉnh thông tin lên Sở kế hoạch và đầu tư không, hay nội bộ tự giải quyết là được ạ .
Với công ty mới thành lập 1 năm thì có bị giới hạn % số cổ phần bị mua không ạ .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *