GÓC CẢNH BÁO, TỪ GIỜ RỦ RÊ, ÉP BUỘC NGƯỜI KHÁC UỐNG RƯỢU SẼ BỊ PHẠT TỪ 1TR – 3TR>

GÓC CẢNH BÁO, TỪ GIỜ RỦ RÊ, ÉP BUỘC NGƯỜI KHÁC UỐNG RƯỢU SẼ BỊ PHẠT TỪ 1TR – 3TR>

GÓC CẢNH BÁO, TỪ GIỜ RỦ RÊ, ÉP BUỘC NGƯỜI KHÁC UỐNG RƯỢU SẼ BỊ PHẠT TỪ 1TR – 3TR>

Luật Phòng chống tác hại rượu bia có hiệu lực từ 1/1/2020, với nhiều điểm mới được kỳ vọng sẽ kéo giảm tình trạng người tham gia giao thông sử dụ.ng rượ.u bi.a gây ta.i n.ạn, vi phạ.m lu.ật.

Luật Phòng…

More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *