Giúp e với ạ

Giúp e với ạ
E có đặt hàng trên mạng và phải cọc hàng nhưng bên giao kh giao cho e ạ
E chuyển qua thẻ ngân hàng bên họ thì e có thể làm cách nào để đòi lại kh ạ
E có đủ tn 2 bên ạ
E cảm ơn ạ
E có tài khoan ngân hàng người giao chuyển ạ
Vậy e có khởi kiện được kh ạ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *