Gia đình tôi có giấy tờ nguồn gốc đất và có 60 chữ ký (60 người ) làm chứng là phần …

Gia đình tôi có giấy tờ nguồn gốc đất và có 60 chữ ký (60 người ) làm chứng là phần đất đang tranh chấp thuộc về gia đình tôi . Không hiểu vì nguyên do gì (..$$$$…) mà tòa án tỉnh vĩnh long xử giao phần đất của gia đình tôi cho thầy giáo LÊ VĂN CHÍNH ( giáo viên trường tiểu học Xuân Hiệp A – xã Xuân Hiệp – huyện Trà Ôn – tỉnh Vĩnh Long ), trong khi thầy giáo Chính không có đủ bằng chứng để chứng minh được phần đất trên thuộc về thầy giáo Chính . Gia đình tôi không đồng ý với phán quyết của tòa án tỉnh vĩnh long và gia đình tôi đã kháng án lên TÒA ÁN TỐI CAO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH . Đất vẫn còn đang tranh chấp mà xã XUÂN HIỆP và huyện TRÀ ÔN đã tiến hành cấp quyền sử dụng phần đất đang tranh chấp cho thầy giáo Chính trong khi đó gia đình tôi không hề hay biết gì .
Cụ thể như là :
Không kí giáp ranh
Không dán niêm yết thông báo
Không có thơ mời báo cho gia đình tôi biết
Phần đất trên vẫn còn chưa đủ trụ ranh trên thực tế.
Vậy mà vẫn có được bằng khoáng

Cấp bằng khoáng như zậy là đúng hay sai?
Xin nhờ tư vấn giúp. Rất biết ơn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *