Gia đình mình có mâu thuẫn với một số gia đình, con cái nhà họ thi nhau đăng bài lên…

Gia đình mình có mâu thuẫn với một số gia đình, con cái nhà họ thi nhau đăng bài lên chỉ đích danh và còn lấy hình ảnh của gia đình nhà mình với mục đích làm nhục nhà mình thì mình có viết đơn tố cáo được không ạ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *