Gia đình em có cho người thân trong nhà mượn nợ một số tiền là hai trăm mấy chục tri…

Gia đình em có cho người thân trong nhà mượn nợ một số tiền là hai trăm mấy chục triệu , nhưng lúc mượn thì cũng vì hai chữ người nhà nên quỳ lạy van xin cho mượn . Sau khi cho mượn xong thì cũng 5,6 năm nay rồi không có ý định trả . Và cũng vì tin tưởng nên gia đình em cũng không cho viết giấy nợ hay gì hết . Nay gia đình em muốn họ trả lần mỗi tháng 1,2 tr nhưng vẫn k trả . Mỗi lần đòi là nói đánh đi rồi trừ nợ chứ không có tiền , khi nào có rồi trả . Vậy cho em hỏi có thể mang ra công an giải quyết và bắt ghi giấy nợ được không ạ ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *