Ghi giá bằng 'k' có thể bị xử phạt

Chữ “K” thay thế cho “Ngàn đồng” Xuất phát từ đâu mà ra ?

Ghi giá bằng 'k' có thể bị xử phạt

Vừa qua, thông tin về việc niêm yết giá bằng chữ 'k' (một cách ghi tắt thể hiện đơn vị ngàn đồng) sẽ bị xử phạt khiến nhiều bạn đọc của Báo Đồng Nai quan tâm. Hiện nay, rất nhiều cơ sở kinh doanh, điểm dịch vụ sử dụng cách …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *