Gđ mình có thửa đất 500m2 xã cấp cho thương binh theo chế độ đón thương binh về làng…

Gđ mình có thửa đất 500m2 xã cấp cho thương binh theo chế độ đón thương binh về làng vao năm 1989, ghi trong giấy là đất ở, song do gđ chưa có nhu cầu ở nên đã để đó để cấy lúa đến nay, lúc đó gđ khai hoang đất bên cạnh sau này làm nhà và đã vào sổ. Hiện nay xã có chính sách tái định cư ngay tại thữa đất 500m2 đó song họ chỉ đền bù 150 tr theo giá đât lúa. Vì nhà mình chưa vào sổ và ở đó đang trồng lúa. Họ bảo là đất bên cạnh vào sổ rồi là đất 500m2 đó nhưng đất bên cạnh là đất khai hoang của gđ. Vậy mình giải quyết thế nào.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *