Em xin hỏi về sổ hộ khẩu. Em hộ khẩu có 2 mẹ con ở quận 1, em vừa chuyển sang quận 1…

Em xin hỏi về sổ hộ khẩu. Em hộ khẩu có 2 mẹ con ở quận 1, em vừa chuyển sang quận 10 và đã đăng ký thường trú. Em hiện tại đang giữ sổ hộ khẩu mục đích đăng ký kết hôn. Mối quan hệ của em và mẹ vốn rất bất đồng nên mỗi lần xin mượn rất khó khăn. Lúc em lấy sổ đã nói rõ khi nào xong giấy tờ em sẽ trả. Hôm nay mẹ gọi em để đời lại vì tuần sau có thể công an khu vực sẽ kiểm tra. Em muốn hỏi là trong trường hợp như vậy em hoặc mẹ em có bị phạt k? Vì em đang giữ hộ khẩu nhưng không ở nhà đó. Hai là em có bị gạch tên ra khỏi hộ không nếu em không ở nhà đó 1 thời gian dài.
Chi tiết thêm mẹ em vốn ở chung nhà với gia đình cậu và hộ khẩu của em và mẹ tách từ hộ khẩu lớn ra ( cậu ba em là chủ hộ) em có thể tách em ra 1 quyển riêng được không nếu em không sống ở nhà đó?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *