Em và vợ em có con 30/01/2019 nhưng lúc đó chưa đăng kí kết hôn nên vợ chồng em tới…

Em và vợ em có con 30/01/2019 nhưng lúc đó chưa đăng kí kết hôn nên vợ chồng em tới UBND xã của vợ làm giấy khai sinh ( lúc làm giấy khai sinh có 2 bên gia đình làm chứng và em viết giấy nhận con) nên được xã cấp khái sinh cho con em có cả tên cha và mẹ! Vào ngày 29/08/ 2019 em qua mỹ định cư! 27/02/2020 em về huyện vợ em đăng ký kết hôn và nhận được giấy kết hôn và em qua mỹ lại! Nhưng hiện tại huyện gọi về xã vợ em nói chúng em làm giấy khai sinh con sai luật phải bổ sung giấy xét nghiệm adn hoặc họ sẽ thu hồi giấy khai sinh của con em! Nhưng em hiện đang ở mỹ do điều kiện nên cuối năm em mới về được! Cho em hỏi việc thu hồi vậy có đúng không? Trong khi lúc làm giấy khai sinh xã không hướng dẫn vc em làm giấy xét nghiệm adn con với em! Mong ace giải thích giúp!


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *