Em ra toà ly hôn rồi và mai đã có giấy quyết định ly hôn toà bắt trả 1 cây rưỡi vàng…

Em ra toà ly hôn rồi và mai đã có giấy quyết định ly hôn toà bắt trả 1 cây rưỡi vàng mà giờ em không có khả năng trả em hứa đi làm sẽ trả nhưng nhà chồng nhắn tin theo kiểu chửi bới sỉ nhục em em phải làm sao ạ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *