em nhờ các bác luật sư tư vấn giúp em với ạ….

em nhờ các bác luật sư tư vấn giúp em với ạ….
Chuyện la cách đây tầm 2 thang e co mua 1 chiếc điện thoại do người khác phạm tội mà có. sau hôm đó công an goi e ra lam việc với lấy lời khai.
Các bác cho e họi trường hợp của e nếu như tòa xử co đc hưởng án treo không ạ. Còn nếu phạt tù thì tầm bao lâu ạ.
Trước đây e chua có tiền án tiền sự ạ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *