Em muốn hỏi là e đang định cắt khẩu về nhà chồng… Nhưng nhà e vẫn còn đang nợ ngân…

Em muốn hỏi là e đang định cắt khẩu về nhà chồng… Nhưng nhà e vẫn còn đang nợ ngân hàng chính sách… Liệu e có cắt khẩu đk ko ạ…
Nhờ luật sư tư vấn cho e vs ạ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *