Em là sinh viên quê Thái Bình học trên Hà Nội ,e có mua lại một chiếc xe wave biển 2…

Em là sinh viên quê Thái Bình học trên Hà Nội ,e có mua lại một chiếc xe wave biển 29 trên hn ,vậy giờ e muốn sang tên cho chiếc xe của e cần làm gì ,và có giữ nguyên biển 29 được k ạ , e cảm ơn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *