Em là giáo viên mầm non. Hôm nay trường thông báo phá sản . Nợ lương bọn em tháng 1 …

Em là giáo viên mầm non. Hôm nay trường thông báo phá sản . Nợ lương bọn em tháng 1 . Tháng 2 bắt tự đóng bảo hiểm y tế . Trường có 5 đến 7 cổ đông cử 1 người nắm 35 % cổ phần đứng ra bảo bọn em là được quyền kiện và chỉ đứng ra chi trả 35 % lương tháng 1 .
Cơ sở vật chất trường đều đã bán hết
Mọi người cho em lời khuyên với ạ vì bọn em rất hoang mang( nhiều giáo viên) vì lương đã ít rồi


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *