Em đang vướng mắc một số vấn đề chưa hiểu rõ về đất đai, mong các ace giải đáp giúp …

Em đang vướng mắc một số vấn đề chưa hiểu rõ về đất đai, mong các ace giải đáp giúp em. Cụ thể là: em có phần đường đi (ngoài sổ đỏ) nhưng chỉ duy nhất gia đình em đi từ trước đến nay, và được xã công nhận, nhưng bây giờ xã cấp đất nhà ở cho một hộ dân khác trên đất công ích của xã, mà khu đất đó nằm sát đường đi của nhà em. Bây giờ hộ dân đó lấn chiếm lòng đường của nhà em để xây dựng, đề nghĩ xã giải quyết nhưng xã không giải quyết, nhờ các ace tư vấn giúp e nên làm gì để bảo vệ quyền lợi cho em. Xin chân thành thành cảm ơn.


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *