Em có thắc nhờ mọi người tư vấn

Em có thắc nhờ mọi người tư vấn

Bố mẹ em có làm lại sổ hồng do sổ đỏ trước đây chỉ cấp một phần đất và bố mẹ em có mua thêm nên phải làm sổ hồng để gộp hai miếng đất đó lại, vậy khi sổ hồng nhà em làm xong bố mẹ em muốn làm di chúc lại cho em thì có cần chữ ký của các anh chị em không, vì anh chị em đã đi lấy chồng và đã cắt hộ khẩu, trong hộ khẩu chỉ còn bố mẹ và em thôi.
Thứ 2 là trên huyện đưa em tờ giấy này thì còn bao lâu nữa nhà em mới có sổ hồng
Xin cảm ơn


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *