Em có một vấn đề đang cần mọi người tư vấn giúp ah. Gia đình e có xây tường rào mục …

Em có một vấn đề đang cần mọi người tư vấn giúp ah. Gia đình e có xây tường rào mục đích chống nước khỏi vào vườn, nhưng xây trên đường xóm. Đường đó gia đình em tự đổ và làm, xóm không hề hỗ trợ dù nông thôn mới. Nay hàng xóm kiện lên xã. phias trước là mảnh đất của hàng xóm. Giờ hàng xóm kiện, Xa bắt đập. Mọi người tư vấn giúp em với ah

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *